Miljöprofil

Mundekulla Kurs- och Retreatgård är en organiskt växande plats under ständig utveckling.
Vår målsättning är att leva, bo och driva verksamhet i enlighet med naturen.
-Vi sopsorterar alla sopor samt har en egen kompost.
-Gården innehar bl.a. urinseparerande toaletter,
-Våra uppvärmningssytem består bl.a av bergvärme, solceller och varmluftspumpar.
-Vi har isolerat med olika ekologiska material däribland drygt 5 containrar kutterspån.
-Stora delar av byggnadsmaterialet är återanvänt såsom trä, tolaetter, tvättställ.
-Målning har huvudsakligen skett med med traditionell linoljefärg och slamfärg.
-Maten som serveras är klimatsmart, huvudsakligen närproducerad och ekologiskt odlad!
-Vi innehar även mycket lågenergi lampor
-All bygnation består av trämaterial från närproducerad i första hand egen skog

Utmärkelser
Läs mer om olika utmärkelser Mundekulla erhållit genom åren. Läs mer

Vår filosofi
Husen är byggda och restaurerade med ekologisk utgångspunkt där gamla metoder och teknik blandats med ny kunskap, d.v.s. att utgå från det bästa från igår i kombination med det bästa från idag för att skapa bästa möjliga framtid.
Genom att välja miljövänliga produkter och lösningar såväl byggnationsmässigt samt innehållet i vår verksamhet så blir initial kostnaden ofta högre men samtidigt stöttar vi ett hållbart synsätt som i sin tur leder fram till nya konstruktiva och innovativa hållbara lösningar.


Elmoppe till folket!!
Vi har en liten härlig elmoppe på området som vi använder istället för bil. Elmopeder har klara fördelar ur miljö-, ekonomi- och framkomlighetssynpunkt. Det går bra att köra 4-5 mil per laddning och den drar minimalt med ström. Vi ser gärna att fler väljer att köra elmoppe, varpå Peter Elmberg från Mundekulla deltog på 2011 års Elmopedturne genom Sverige Läs mer