Man in Mission, 14-16 feb 2014
Peter Elmberg, Kalle Grill, Stephen Hinton

Se video från kurshelgen i feb 2013 här

Lyssna på radiointervju här

Man in mission
Välkommen  till en helg för Män där vi lyssnar och inspirerar varandra utifrån frågeställningar som "Vad är min drivkraft och hur kan jag ge uttryck för den i större utsträckning? "Vad är mina hinder och hur kan jag övervinna dem?" Vi lyssnar till varandra samt av nedan inspiratörer.
Helgen erbjuder även vila, eftertanke, musikinslag och bastu/relax för den som vill. I år har vi lite extra betoning på "The Mankind project" som är temat under lördagen under ledning av Kalle (se nedan)

Samtalsform
I våra möten utgår vi från samtalscirkeln som bygger på att alla får dela med sig av sina tankar medan övriga lyssnar. Detta är en välanvänd metod i på Mundekulla både på våra konferenser, kurser, festivaler och retreater. Peter studerade Indianhistoria i USA på University of Wisconsin 1996 då han kom i kontakt med Samtalscirkeln (Talking circle) vilket han berättar mer om på plats. Sedan 10 år tillbaka arrangeras även ett årligt sommarläger baserat på denna samtalsteknik på Mundekulla "Circle Way Camp"

Inspiratörer och innehåll
-Peter Elmberg – Beteendevetare och verksamhetschef på Mundekulla och programansvarig för helgen. Peter har under många år erbjudit och arrangerat kurser på Mundekulla, däribland Manscirklar. Peter utgår från sin egen resa, håller samtalscirklar samt musikinslag och berättar om sin drivkraft bakom Mundekulla och erbjuder även en workshop kring att bli klar över sina mål och visioner och vikten av att ha positiva målbilder för att lyckas.
www.peterelmberg.se
-Kalle Grill – Universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet och professionell samtalsledare och filosofisk rådgivare. Kalle har lång erfarenhet av att leda dialog kring olika teman med utgångspunkt från filosofin, såsom vänskap, kärlek, frihet, ansvar, det goda livet. Leder under lördagen en dagslång workshop baserad på erfarenheter från det världsomspännande nätverket
 "The Mankind Project" som bygger på att män stödjer varandra att leva ett autentiskt liv.
www.kallegrill.se
- Stephen Hinton - en av initiativtagarna för Omställning Sverige samt kursledare i "Circle Way-A leader in every chair" pratar bl.a om inre omställning under söndagen utifrån Rein Eisler Chalica
www.stephenhinton.org

Öppen scen och bastu
Påmlördagkvällen bjuder vi in till öppenscen då den som vill är välkommen att dela med sig något utifrån sig själv, såsom en berättelse, sång, musik, historia osv. Den som vill är även välkommen att basta

Tid
Fredag kl 18.30, 14 feb – Söndag kl 16.00, 16 feb 2014
Receptionen öppnar kl 16.00. Kvällsmaten serveras från kl 18.30, kursen börjar kl 20.00

Retreatkostnad
Priset höjs med 200 kr efter den 20 dec
Vuxna: 1700:- / Under 25 år/arbetslös/studerande: 1200:-

Kost och logi

Från 1300:- till 1900:- beroende på rumstandard

Mat

Mundekullas Klimatsmarta meny ingår

-Info och Anmälan-

Hur anmäler jag mig?
Läs mer om våra bokningsregler och hur anmälan går till. Klicka här
Anmäl dig via nedan online länk eller info@mundekulla.se eller 0471-50450

Anmälan online

Hitta hit

Samåkning