Historia

Läs en artikel om Byggnationen i tidningen Husbyggaren 2009 (pdf)

Bakgrund
1997 flyttade Peter Elmberg, (25 år) till familjens sommarstuga i föräldrarnas födelsebygd 500m från Mundekulla. Peters pappa Berndt kom och hälsade på och tillsammans började de smida planer om att inköpa den gamla ödegården Mundekulla som stått tomt i 15 års tid. Gården inköptes 1998 tillsammans med 8 ha åker- och hagmark för 250.000:-, vilket många ansåg ett överpris. Peter träffade Anne 1998 som flyttade till Mundekulla år 2000 och de driver idag verksamheten tillsammans.

Varsam restaurering
Det unika med gården och mangårdsbyggnaden var att praktiskt taget ingen renovering hade
gjorts av huset sedan det byggdes 1820, däremot regnade det in varje rum så en omfattande restaurering ägde rum 1998-2000. Takpannorna plockades ner och taket tätades, sedan lades takpannorna på plats igen. Ytterpanelen på fasadväggarna togs bort och papp spikades på den gamla timmerväggen för att huset skulle hålla tätt, varpå samma panelbrädor med de gamla spikarna återfästes på fasaden, kompletterat med återanvänd panel från andra hus. De drygt 100 år gamla uttorkade fönsterbågarna linoljades och fick ny lyster och de gamla handblåsta glasen pryder än idag bågarna. Målet med byggnationen och verksamheten som helhet har varit att ta det bästa från vår historia samt från vår nutid (genom att gynna ekologiska och hållbara produkter och tänkesätt) och skapa en ännu bättre och mer hållbar framtid.

Byggnadsvårdsmässa och Musikfestival
Den första Byggnadsvårdsmässan (som lockade närmare 2000 besökare/dag) samt Musikfestivalen hölls sommaren 1999, därefter hölls ytteligare tre Byggnadsvårdsmässor, tre Hälsomässor (Mundekulladagarna) medan musikfestivalen fortfarande erbjuds på årlig basis samt en mängd kurser, retreater och konferenser. Kokhus och höloft har inretts samt ytterligare 1500 kvm har byggts till som inrets till samlingslokaler, övernattningsrum, restaurang, kontor, recepetion, spa m.m.

Läs mer om Trädgården

Läs mer om Byggnadsvård